7292 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına dair Kanun’nun 07.03.2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak
yürürlüğe girmesiyle finansal aracılık faaliyetlerinde bulunan şirketlerin faaliyetlerinin,
tasarruf edenlerin hak ve menfaatlerinin ve finansal piyasalarda güvenilirliğin korunması
amacıyla hazırlanan kanun tasarruf finansman şirketlerinin denetim yetkisi BDDK’ya
verilmiştir.

Yapılan düzenleme ile şirketlerin faaliyet göstermesi için en az 100 milyon lira sermayeye
sahip olması ve tasfiyeleri halinde tasarruf sahiplerine ödenmek üzere, tahsil ettikleri
organizasyon ücretlerinin binde beşini gelir hesaplarından ayırmak zorunda olmaları gibi
yükümlülükler ortaya çıkmıştır.

6361 sayılı Kanun’un Geçici 7. Maddeye göre tasarruf finansman faaliyeti yürüten şirketlerin
7 Nisan 2021 tarihine kadar Kurum’a başvuru zorunluluğu söz konusu olup aksi takdirde
izinsiz faaliyette bulunmak suçundan işlem tesis edileceği düzenlenmiştir.

Bu şartlar ışığında intibak şartlarını sağlayamayan şirketlerin faaliyetlerine BDDK kararı ile son
verilmiştir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 02.07.2021 sayılı Resmi
Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlanan kararı ile tasarruf finansman faaliyeti yürüten 21
şirketin tasfiyesine karar verilmiş olup 9 şirketin de iradi tasfiye yoluna gireceği
açıklanmıştır.

Tasfiyesine karar verilen şirketlerin işlemleri, BDDK ve TMSF tarafından oluşturulan bir
Tasfiye Komisyonu tarafından yürütülecektir.

BDDK’nın söz konusu kararı ve şirketlerin intibak süreci ile amaçlanan husus şirketlere
yatırım yaparak hak ve menfaat kazanmak isteyen vatandaşların mağdur olmalarını
engellemektir. BDDK ve TMSF tarafından oluşturulan tasfiye komisyonları ile tasfiye edilen
şirketlerin malvarlıkları ve yatırımlar nakde çevrilerek vatandaşların mağduriyetleri
engellenecektir.