Haziran 2021 ayı itibariyle Merkez Bankası tarafından yayımlan kripto raporunda 40 adet kripto para borsasının işlem hacminin 28 milyar liraya ulaştığı kaydedilmiştir. Türk hukukunda kripto varlıkların bir ödeme aracı olarak kullanılması yasak olmakla birlikte geçtiğimiz yıl emsal bir karar verilerek ilk defa kripto bir varlık haczedildi.

Bir alacaklı, İstanbul 14. İcra Müdürlüğüne başvurarak, borçlunun Türkiye merkezli bir kripto para borsası hesabına haciz işlemi uygulanmasını talep etti. Talep sonucu icra mahkemesi kararı ile “Ödemelerin Yapılmasında Kripto Varlık Kullanılmamasına Dair Yönetmelik” mevzuatının aksine bir karar vermiştir:

“Her ne kadar davacı, kripto paraların haczedilemeyeceğini iddia ederek şikayetçi olmuş ise de bu tür paraların da emtia ve menkul kıymetler kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, bir çeşit dijital döviz veya sanal para olarak kabul edildiği, dolayısıyla haczedilebileceği anlaşıldığından şikayetin reddine dair karar verilmiştir.” şeklinde hüküm kurmuştur.

Mahkemenin kararı yönetmeliğe aykırı düşmekle beraber şu anda dünya çapında hâkim olan doktrinsel görüşe uygun bir karardır.  Elbette bu karar bir yerel mahkeme kararı olduğundan emsal bir karar niteliğinde değildir.