Türkiye’de yapay zekâ alanında yürütülen çalışmaları geliştirmek ve daha ileriye taşımak adına Cumhurbaşkanlığı
Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı tarafından “Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi” hazırlanmıştır. Söz konusu stratejiye
ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 20.08.2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Yapay zekaya dayalı sistemlerin üretim, günlük yaşam, kurumsal alanlar başta olmak üzere hemen hemen her
noktada hayatımıza girdiği bu dönemde yaşanmakta olan teknolojik devrime ayak uydurabilmek adına hazırlanan
yapay zekanın yol haritası niteliğindeki Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi 24.08.2021 tarihinde düzenlenecek etkinlikle
kamuoyuna sunulacaktır.

2021-2025 yılları arasında Türkiye’nin yürüteceği her türlü yapay zeka çalışmalarının, projelerinin, hedeflerin ve
tedbirlerin temel çerçevesinin belirlendiği strateji kapsamındaki amaçlar bazı genel başlıklar altında toplanmıştır.
Yapay zeka sistemlerinin kullanımını arttırarak günlük yaşama harmanlama ve Türkiye’nin kalkınma sürecinde rol
oynaması adına stratejide öngörülen 6 öncelik şu şekildedir:

 • Yapay zeka uzmanı yetiştirmek ve istihdamı artırmak
 • Araştırma, girişimcilik ve yenilikçiliği desteklemek
 • Kaliteli veriye ve teknik altyapıya erişim
 • Sosyoekonomik uyumu hızlandıracak düzenlemeler yapmak
 • Uluslararası iş birliklerini güçlendirmek
 • Yapısal ve iş gücü dönüşümünü hızlandırmak

Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi’nin öncelikleri bağlamında 24 hedef ve 119 tedbir belirlenmiş olup detayları
Strateji’de açıklanacak olan bu amaçlar bazı temel başlıklar altında toplanmıştır.

 • Yapay zeka sektörünüb GSYİH’ye katkısı yüzde 5’e yükseltilecek.
 • İstihdam en az 50 bin kişiye çıkarılacak.
 • Merkezi ve yerel yönetim kamu kurum ve kuruluşlarında yapay zeka alanındaki istihdam en az 1000
  kişi olacak.
 • Lisansüstü düzeyde mezun sayısı en az 10 bin kişiye ulaşacak.
 • Yerel ekosistemin geliştirdiği uygulamaların kamu alımlarında önceliklendirilerek ticarileştirilmesi
  desteklenecek.
 • Uluslararası kuruluşların güvenilir ve sorumlu yapay zekayla sınır ötesi veri paylaşımı alanındaki düzenleme
  çalışmalarına ve standartlaşma süreçlerine aktif olarak katkı verilecek.
 • Uluslararası yapay zeka endekslerindeki sıralamalarda Türkiye, ilk 20 ülke arasında yer alacak.

Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi kapsamında yapay zeka çalışmalarının etkin şekilde yürütülebilmesi adına “Ulusal
Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Kurulu” kurulmuş olup bu kurul hedef ve tedbirlerinde uygulanmasında görev
alacaktır.