Birleşme devralmalar ya da güncel popüler İngilizce kısaltması ile M&A, iki veya daha fazla şirketin ya yeni bir şirkette ya da birleşen şirketlerden birinde birleştirilmesi sürecini ifade eder. Birleşme işlemleri finansal ve işletme yönetimi açısından bir artı birin ikiden büyük olduğu durumlarda tercih edilen bir yöntemdir. Bu işlem sonucunda oluşacak sinerji beklentisi işlemin avantajını oluşturmaktadır. Bunun yanında birleşme ile elde edilebilecek avantajlar;

  • Gelişmiş ölçek ekonomisi oluşturabilmeyi sağlar. Böylelikle ölçek ekonomisinin asimetrik rekabet gücünden faydalanmayı sağlar. Mesela alımlarda hacim arttıkça birim maliyetleri ve sabit giderleri düşer.
  • Birleşme nedeniyle meydana gelecek finansal kapasite artırımı ve kredibilitenin yükselmesi sayesinde ihtiyaç olan fonlara daha düşük maliyetle daha rahat ulaşımın sağlanması.
  • Pazar payı büyümesi ve dolayısıyla reklam ve bilinirliğin sağlayacağı avantajdan faydalanma.
  • İşçi maliyetlerini düşürür ve işgücü havuzunun genişlemesi sayesinde daha nitelikli işgücüne erişimi sağlar.
  • Ar-ge için ek kaynak sağlar.
  • Dağıtım kanallarının çeşitlenmesi ve kapasitesinin artması sağlanır.

Birleşme ve devralmalar çeşitli yöntemlerle gerçekleşir;

  • Yatay Birleşmeler; benzer sektörlerde faaliyet gösteren satışları, etkinlikleri ve yetenekleri artırma açısından diğerlerinin sunduğu avantajları bilen iki şirket arasında gerçekleşen birleşmelerdir. Burada işletmelerin rakip olması gerekmez.
  • Dikey Birleşmeler; bir şirket ile o şirketin tedarikçisi ya da müşterisi olan işletmeler arasında yani tedarik zinciri üzerinde bulunan firmalar arasında gerçekleşen birleşme türüdür. Bu işlem ile şirket, tedarik zinciri boyunca yukarı veya aşağı hareket ederek sektördeki konumunu sağlama alır.
  • Karma Birleşmeler; grup şirketleri ya da holding şirket yapısında bulunan büyük işletmelerin genellikle çeşitlendirme amaçlı olarak birbiri ile ilgisi olmayan sektörlerdeki şirketler arasında yapılır.