Hacminden bağımsız olarak her ticari işletme, ilgili yasal düzenlemelere uymak zorundadır.

İşletme Hukuku’nun bazı işlevleri şunlardır:

  • Ticari etik, usul ve maddi hukuka ilişkin mevzuatın uygulanması ile ticari yargılama süreçlerinde alınacak aksiyonları ve mevzuata uyum süreçlerinde yapılması gerekenleri belirlemek,
  • İşletmelerin kuruluş, birleşme, devralma ve tasfiye süreçlerini belirlemek,
  • İşletmelerin alacak borç yönetimi, iflas, konkordato, bilanço yönetimi ve ihraç edilen menkul kıymetler ile varlıklar arasında yer alan menkul, gayrimenkul değerlerin yönetimine dair düzenlemelerin işletme adına uygulanmasını sağlamak,
  • İşletmeye ilişkin hazırlanacak her türlü sözleşme ve tek taraflı ticari taahhütlerin hukuki alt yapısını belirlemek,
  • Her türlü işleme ilişkin tahakkuk edebilecek vergi ve sair mali yükümlülüklerin belirlenmesi ve işletme stratejilerinin gelişiminde ve dizaynında bu mevzuata göre karar alma tercihlerini belirleme,
  • Rekabet stratejilerini belirlerken tekelleşme ve rekabeti bozucu eylemlerden uzak durmak için ilgili düzenlemelerin dikkate alınması,
  • İşletmenin personel yönetiminde iş ve sosyal güvenlik hukuku mevzuatının çalışma ve izin dönemleri ile sosyal güvenlik haklarının belirlenmesinin ve uygulanmasının sağlanması,
  • İşletmelerin çevre hukuku ve atık yönetimi kapsamında, atık ve gaz salınımlarının mevzuata uygun hale getirilmesi.