Fikri Mülkiyet ve Sınai Mülkiyet Hukuku, diğer bir deyişle Fikri ve Sınai mülkiyet hakları, sanatçılar, tasarım geliştiricileri, kaşifler ve bilimum teknolojik ve ticari fikir üreticilerin parasal haklarını kapsamaktadır. Bu haklar tasnifi olarak;

  • Telif Hakları; sanatçıların kitap, müzik, resim, heykel ve filmlerden bilgisayar programlarına, veri tabanlarına, reklamlara, haritalara ve teknik çizimlere kadar geniş bir spekturumda değerlendirilebilecek edebi ve sanatsal eserleri üzerindeki haklardır.
  • Patent; bilimin bilinen seviyesini aşan ya da geliştiren buluşlar için, sahibine buluşun başkaları tarafından nasıl kullanılabileceğine veya kullanılıp kullanılmayacağına karar verme hakkı veren ve bu hak karşılığında patent sahibi, buluşu ile ilgili teknik bilgileri yayınlanan patent belgesinde kamuya açık hale getirdiği münhasır bir haktır.
  • Marka; bir ticari işletmenin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt edebilmeye yarayan işaretlerdir. Tarihi çok eskilere dayanan marka hakkında hukukumuzdaki ilk düzenleme olan Alameti Farika Nizamnamesi’dir.
  • Endüstriyel Tasarım; bir nesnenin şekli veya yüzeyi gibi üç boyutlu özelliklerden veya desenler, çizgiler veya renk gibi iki boyutlu özelliklerden oluşan ve nesnenin pratik ve estetik yönünü belirleyen kavramdır.
  • Coğrafi İşaretler ve Menşe Adları; belirli bir bölgede üretilen ve esas olarak o menşe yerine atfedilebilen niteliklere, itibara veya özelliklere sahip malları belirlemek üzere kullanılan işaretlerdir.
  • Ticari Sırlar; belli bir menfaat veya ücret karşılığında üçüncü kişilere devredilebilecek veya lisans vermek suretiyle kullandırılabilecek ticari faaliyetlere dair gizli bilgiler üzerindeki haklarıdır. Bu hakların başkaları tarafından haksız bir şekilde ele geçirilmesi, ifşa edilmesi veya kullanılması ticari sır korumasının ihlali olarak kabul edilir.